NỘI QUY - QUY ĐỊNH CLB Nghệ thuật & Thời trang IMI Hạ Long - IMI HẠ LONG

Mới nhất

NỘI QUY - QUY ĐỊNH CLB Nghệ thuật & Thời trang IMI Hạ Long

NỘI QUY - QUY ĐỊNH
CLB THỜI TRANG VÀ NGHỆ THUẬT IMI
(IMI AFC)1. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chấp hành đầy đủ luật pháp, pháp luật Việt Nam, học tập và rèn luyện bộ quy tắc ứng xử Nụ cười Hạ Long.
2. Giữ gìn hình ảnh, uy tín cá nhân, tránh ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của Câu lạc bộ.
3. Luôn có ý thức tích cực đóng góp ý kiến phát triển CLB.
4. Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, văn hóa, văn minh và đẳng cấp.
5. Tích cực rèn luyện bản thân, học hỏi, đoàn kết giúp đỡ các thành viên.
6. Có lối sống thân thiện, gần gũi, giúp đỡ người xung quanh.2. NHỮNG ĐIỀU BỊ NGHIÊM CẤM

1. Thực hiện hành vi lôi kéo, kết bè phái, gây mất đoàn kết, kích động các thành viên đi theo hướng tiêu cực, ảnh hưởng tới hoạt động, hình ảnh, uy tín của các thành viên và của CLB.
2. Sử dụng chất kích thích bị Pháp luật cấm.
3. Ăn mặc hở hang, phản cảm trong thời gian là thành viên CLB.
4. Sử dụng ngôn từ không phù hợp, gây ảnh hưởng tới hình ảnh CLB.
5. Có hoặc tham gia các hoạt động gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của CLB.

3. NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH
 1- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các thành viên mới các quy định, nội quy CLB.
 2- Phát hiện, báo cáo các hành vi vi phạm của thành viên.
 3- Giúp đỡ thành viên khác tiến bộ.
 4- Đóng góp ý kiến về hoạt động của CLB.
 5- Tham dự các hoạt động quảng bá, nâng cao hình ảnh, thương hiệu CLB và các thành viên CLB.

4. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CLB 

1.      Nghiêm túc chấp hành Nội quy, Quy định chung của CLB
2.      Suy nghĩ kỹ lưỡng trước các hành động, phát ngôn liên quan tới CLB.
3.      Có thái độ đúng mực trong giao tiếp ứng xử, hài hòa, thân thiện với các thành viên khác.
4.      Nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, yêu cầu của các Huấn luyện viên, Ban điều hành CLB hoặc góp ý đúng mức, đúng nơi, đúng chỗ với người có thẩm quyền của CLB đối với các hướng dẫn, yêu cầu không đúng chức trách, nhiệm vụ hoặc không phù hợp.
5.      Có trách nhiệm báo cáo kịp thời các hành vi, hoạt động, sự việc ảnh hưởng hoặc liên quan tới CLB với người có trách nhiệm và thẩm quyền.


5. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN

1. Chấp hành đầy đủ quy định, nội quy của CLB
2. Tác phong chuyên nghiệp, hiện đại, luôn đổi mới và hiệu quả hơn.
3. Tôn trọng danh dự bản thân và hình ảnh CLB


II . KHEN THƯỞNG & XỬ LÝ VI PHẠM

            A. KHEN THƯỞNG.
1- Tuyên dương các cá nhân, nhóm có thành tích, đóng góp hoặc thực hiện các quy định khuyến khích trong quy định, nội quy của CLB.
2- Tuyên dương, thưởng tiền, tặng quà với các thành viên có đóng góp quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển của CLB.
3- Miễn giảm chi phí, ưu tiên các thành viên chấp hành đầy đủ nội quy, quy định hàng quý, hàng năm.  Nội dung cụ thể tiếp tục được nghiên cứu sau khi CLB đi vào hoạt động ổn định.

          B- XỬ LÝ VI PHẠM
     Các thành viên vi phạm các quy định, nội quy trên buộc phải chấp hành các hình thức xử phạt như sau :

1. Theo mức độ vi phạm :
- Vi phạm nhẹ : Cảnh cáo, nhắc nhở.
- Vi phạm nặng : Từ chối tư cách thành viên và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của CLB.

2. Theo số mức độ tái phạm :
 - Lần 01 vi phạm : Cảnh cáo, nhắc nhở riêng.
- Lần 02 vi phạm : Cảnh cáo nhắc nhở trước toàn CLB.

- Lần 03 vi phạm : Từ chối tư cách thành viên và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của CLB.

==================================================

Trích Nội quy, Quy định của CLB Nghệ thuật và thời trang IMI Hạ Long 

Không có nhận xét nào